Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Kto jest kim w Inwestycji

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Inżynier Kontraktu

PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A.PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.pl

Główny Wykonawca

Sinohydro

SinohydroSinohydro powstało w Chinach w latach 50-tych XX w. jako spółka skarbu państwa specjalizująca się w robotach hydrotechnicznych. Obecnie jest ogólnoświatowym wykonawcą oferującym wysokiej jakości kompleksowe usługi związane z konsultingiem inwestycyjnym, finansowaniem, projektowaniem, produkcją, inżynierią, nabywaniem, montażem, wdrażaniem i realizowaniem inwestycji energetycznych, związanych z ochroną zasobów wodnych, infrastruktury transportowej i robót budowlanych w sektorze budownictwa prywatnego i obiektów użyteczności publicznej, które przekładają się na miejscowy rozwój gospodarczy.

SINOHYDRO posiada silną kulturę korporacyjną opartą na harmonii, spójności i zaufaniu, wyróżniającą się przywiązaniem do globalnych wartości ładu korporacyjnego, jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Realizowane inwestycje wspierają lokalny rozwój gospodarczy i służą poprawie jakości życia.

www.sinohydro.com.pl