Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Uzyskano pierwsze pozwolenie na budowę 

2019-09-26

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Lubelski, decyzją nr 111/19 z dnia 23 września 2019 roku, zatwierdził pierwszy projekt budowlany i jednocześnie udzielił pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm-Lublin Systemowa w zakresach ujętych we wskazanej decyzji.

Wykonawca uzyskał DUŚ dla projektu

2019-08-20

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że 2 sierpnia br. ostateczną stała się wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa. Tym samym Wykonawca zakończył jeden z etapów, który umożliwia mu wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.  

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, gdzie można znaleźć kluczowe informacje na temat projektu.

Za nami druga konferencja dla zadania

2019-07-18

Szanowni Państwo!

11 lipca 2019 roku odbyła się w Lublinie druga konferencja związana z realizacją zadania pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Chełm-Lublin Systemowa”. Organizatorem, w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, był Główny Wykonawca inwestycji.

Podczas konferencji zaprezentowano poziom zaawansowania projektu, w szczególności zwracając uwagę na kwestie środowiskowe oraz budowlane. Zaproszeni eksperci w bardzo przystępny i ciekawy sposób omówili przedmiotowe aspekty zadania.

...

Druga konferencja dla zadania

2019-06-28

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że 11 lipca br. w Lublinie, odbędzie się druga konferencja dla realizowanego zadania. Informacje podsumowujące to wydarzenie zostaną zamieszczone na stronie inwestycji. Wszystkich zainteresowanych budową linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa zachęcamy do odwiedzania naszej witryny.

Realizacja etapu pozyskiwania prawa drogi

2019-05-22

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania miło nam poinformować, że etap pozyskiwania prawa drogi przebiega zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Wykonawcę. Dotychczas podpisano blisko 1800 umów, co stanowi ponad 80 procent wszystkich niezbędnych zgód.

Zachęcamy do odwiedzania strony zadania, na której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu.

Zakończenie procedur planistycznych

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym zadaniem z przyjemnością informujemy, że Wykonawca zakończył etap realizacji procedur planistycznych. Daje to możliwość ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, a następnie pozwolenia na budowę.

MPZP w Gminie Chełm uchwalony w zakresie linii

2019-03-12

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 4 marca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy ona przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wejdzie w życie 19 marca 2019 roku.

Rada Miasta Chełm uchwaliła MPZP w zakresie linii

2019-02-13

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr IV/34/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV. Wskazany plan wejdzie w życie 14 lutego 2019 roku. 

MPZP w Gminie Cyców uchwalony w zakresie linii

2019-01-23

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 3 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr II/16/18 z dn. 3 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wszedł w życie 18 stycznia 2019 roku.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan zaawansowania prac formalnoprawnych

2018-11-22

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace związane z pozyskiwaniem nieruchomości dla celów realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Na aktualnym etapie projektu uzyskano już ponad 70 procent wymaganych zgód, a w nadchodzących tygodniach przedstawiciele Wykonawcy będą odbywali spotkania z kolejnymi właścicielami nieruchomości położonych w tzw. pasie technologicznym inwestycji w celu zawarcia odpowiednich umów. 

MPZP w Gminie Łęczna uchwalony w zakresie linii

2018-10-23

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 16 października br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr XLIX/271/2018 z dn. 12 września br. Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna - etap I, dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wchodzi w życie od 31 października 2018 roku.