Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Konsultacje społeczne dla Gminy Niemce

2017-02-16

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., inwestora zadania pod nazwą "Budowa linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa", serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie gminy Niemce.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2017 roku o godz. 16.30 w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Głównymi tematami spotkania będą:

  • prezentacja zadania inwestycyjnego „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm - Lublin Systemowa” (m.in. sprawy formalnoprawne i projektowe przy realizowanym zadaniu);
  • oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko i człowieka;
  • prezentacja trasy linii.

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu.