Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Za nami I konferencja dla zadania

2017-03-20

16 marca 2017 roku w Lublinie odbyła się pierwsza konferencja związana z realizacją zadania pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Chełm – Lublin Systemowa”. Organizatorem, w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, był Główny Wykonawca - firma Sinohydro.

W czasie konferencji zaprezentowano analizę stanu zaawansowania projektu, w tym również prac formalno-prawnych związanych z powstającą inwestycją. Zaproszeni eksperci wyjaśnili przybyłym gościom kwestie oddziaływania inwestycji na środowisko oraz informacje dotyczące metod zabezpieczania dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w tym do odbiorców indywidualnych.

To wydarzenie było jednocześnie doskonałą okazją do przekazania wszystkim gościom informacji na temat obecnie realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych wspierających rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz roli Polskich Sieci Elektroenergetycznych w procesie powstawania dużych projektów infrastrukturalnych.

Konferencja była doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat realizacji dużych projektów elektroenergetycznych, w tym przedmiotowej inwestycji. Zarówno w trakcie prezentacji, jak i w rozmowach kuluarowych podjęte zostały również tematy szeroko rozumianej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi województwa lubelskiego, a podmiotami realizującymi inwestycję.