Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Chełm

2017-05-25

W związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy Chełm przebiegiem trasy linii oraz szczegółami technicznymi związanymi z jej projektowaniem informujemy, że Wykonawca ‎planuje organizację dodatkowych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców.

Po uzgodnieniu szczegółów spotkań z zainteresowanymi Stronami, poinformujemy Państwa o ich dacie i miejscu.