Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

SUiKZP Gminy Cyców uchwalone w zakresie linii

2018-03-26

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 21 marca 2018 roku Rada Gminy Cyców uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 2x400 kV Chełm - Lublin Systemowa.