Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE

2018-04-26

Budowa linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Chełm - Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 r. umowę o dofinansowanie.