Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

SUiKZP Gminy Chełm uchwalone w zakresie linii

2018-06-26

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 16 maja 2018 roku Rada Gminy Chełm uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 2x400 kV Chełm – Lublin Systemowa.