Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

SUiKZP Gminy Wierzbica uchwalone w zakresie linii 

2018-08-29

Szanowni Państwo!

28 sierpnia 2018 roku Rada Gminy Wierzbica uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa.