Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

MPZP w Gminie Łęczna uchwalony w zakresie linii

2018-10-23

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 16 października br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr XLIX/271/2018 z dn. 12 września br. Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna - etap I, dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wchodzi w życie od 31 października 2018 roku.