Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

MPZP w Gminie Chełm uchwalony w zakresie linii

2019-03-12

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 4 marca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy ona przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wejdzie w życie 19 marca 2019 roku.