Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Zakończenie procedur planistycznych

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym zadaniem z przyjemnością informujemy, że Wykonawca zakończył etap realizacji procedur planistycznych. Daje to możliwość ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, a następnie pozwolenia na budowę.