Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Uzyskano pierwsze pozwolenie na budowę 

2019-09-26

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Lubelski, decyzją nr 111/19 z dnia 23 września 2019 roku, zatwierdził pierwszy projekt budowlany i jednocześnie udzielił pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm-Lublin Systemowa w zakresach ujętych we wskazanej decyzji.