Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Daliśmy gminom MOC! Mieszkańcy korzystają już z projektów społecznych wspieranych przez PSE

2020-02-24

W dziewięciu gminach, w których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą działania inwestycyjne, zrealizowano dziesięć inicjatyw społecznych. Wyłoniono je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł ponad 180 tysięcy złotych!

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowa inicjatywa dobrosąsiedzka Spółki. Jej formuła jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 9 gminach, w których prowadzony jest projekt budowy linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa: Niemcach, Wólce, Spiczynie, Łęcznej, Puchaczowie, Cycowie, Siedliszcze, Wierzbicy i Chełmie. Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swojego pomysłu. Do pierwszej edycji programu złożyli oni 42 wnioski.

Jury konkursowe nagrodziło łącznie 10 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowano się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i wykazanym zaangażowaniem mieszkańców, którzy jako wolontariusze mogliby się zaangażować w działania projektowe. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. budowa podjazdu dla niepełnosprawnych czy siłowni plenerowej.

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowaliśmy następujące projekty:

Laureat Projekt Źródło
Urząd Gminy Niemce Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Łagiewniki Źródło
Urząd Gminy Niemce Budowa placu zabaw w miejscowości Baszki Źródło
Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej
w Pliszczynie
Rozbudowa istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Pliszczynie o 3 podwójne stoły do gry w szachy oraz stojaki na 30 rowerów Źródło
Szkoła Podstawowa im. Ch. Andersena w Jawidzu Budowa szkolnego placu zabaw  Źródło
Centrum Kultury
w Łęcznej
Modernizacja sali kinowej i teatralnej w Centrum Kultury w Łęcznej Źródło
Urząd Gminy
w Puchaczowie
Wyposażenia boiska w gminie w wiatę rowerową, stojaki na rowery, wiaty dla zawodników Źródło
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Podgłębokiem
Budowa siłowni plenerowej w Podgłębokiem Źródło
Urząd Gminy
w Siedliszczach
Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipówki oraz Chojno Nowe Drugie. Źródło
Urząd Gminy
w Wierzbicy
Budowa podjazdu i schodów oraz montaż balustrad dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy Źródło
Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie Organizacja Festiwalu Nauki „Być jak Skłodowska” oraz modernizacja sali chemicznej Źródło