Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Pierwsze prace budowlane

2020-03-18

Szanowni Państwo!

Informujemy, że po uzyskaniu pozwoleń na budowę dla pierwszych odcinków linii 400 kV Chełm–Lublin Systemowa Wykonawca przystąpił do fazy realizacji. Wybudowano pierwsze słupy przedmiotowej linii w gminie Siedliszcze i sukcesywnie prowadzone są roboty budowlane na kolejnych stanowiskach.

W związku z realizacją przedmiotowych prac, na drogach publicznych znajdujących się w pobliżu terenów budowy, mogą czasowo pojawić się pojazdy i sprzęt ciężki niezbędne do realizacji projektu. Za wszelkie utrudnienia wynikające z tego faktu przepraszamy i zapewniamy, że mają one charakter tymczasowy.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace przygotowawcze dla kolejnych etapów zadania, gromadzi niezbędne decyzje administracyjne i wnioskuje o pozwolenia na budowę kolejnych etapów. Łącznie powstanie 176 słupów linii, a umowny termin zakończenia prac upływa w 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących inwestycji zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego w zakładce „Kontakt”.