Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Poziom zaawansowania prac budowlanych

2020-08-26

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Generalny Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe w projekcie.

W sumie powstało już 100 fundamentów i 69 konstrukcji słupowych, a w trakcie realizacji jest kolejnych 21 stanowisk i 15 słupów. W miarę upływu czasu powiększył się również zasięg terytorialny prowadzonych działań, które obejmują już tereny wszystkich gmin położonych na trasie przebiegu linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa.

Dynamiczny postęp prac budowlanych możliwy jest między innymi dzięki zastosowaniu fundamentów prefabrykowanych. W miejscu posadowienia słupa, po dokonaniu odpowiednich prac ziemnych, wkopywane są przygotowane wcześniej betonowe elementy fundamentów. Wskazana technologia pozwala na rozpoczęcie montażu słupa praktycznie od razu po zasypaniu gotowego fundamentu.