Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Poziom zaawansowania prac budowlanych w listopadzie 2020 r.

2020-11-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prace związane z budową linii 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa przebiegają zgodnie z przyjętymi założeniami. W listopadzie Generalny Wykonawca wykonał 11 fundamentów i 26 konstrukcji słupowych, co oznacza, że od momentu rozpoczęcia tego etapu budowy powstało już w sumie 141 słupów i 164 stanowiska. W trakcie realizacji jest kolejnych 5 fundamentów i 10 konstrukcji słupowych.

Postępują również prace w zakresie podwieszania przewodów na gotowych sekcjach słupowych – ponad 10-kilometrowy odcinek linii jest już gotowy, w realizacji są kolejne 2 kilometry.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na trwającą epidemię koronawirusa COVID-19, Generalny Wykonawca w dalszym ciągu realizuje swoje zadania z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.