Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie - luty 2021 r.

2021-02-25

Szanowni Państwo!

W lutym 2021 roku Generalny Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace budowlano-montażowe. Na ukończeniu są zadania związane z wykonaniem fundamentów, finalizowany jest również etap montażu konstrukcji słupowych. W ostatnich tygodniach postawiono kolejnych 7 słupów, co w efekcie daje 174 zrealizowane konstrukcje wobec łącznej liczby 176 słupów, zaplanowanych w tym projekcie.

Nie zwalniają również tempa prace w zakresie podwieszania przewodów w poszczególnych sekcjach - gotowe są już 84 przęsła linii, co oznacza, że zrealizowano już blisko 30-kilometrowy odcinek inwestycji.