Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Album - WzMOCnij swoje otoczenie - fotorelacja