Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Album - Stan prac na inwestycji - marzec 2020