Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Album - Stan prac na zadaniu - maj 2020