Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Album - Sierpień 2021: prace budowlane na ukończeniu