Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Album - Pierwsza konferencja dla zadania