Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

MPZP w Gminie Chełm uchwalony w zakresie linii

2019-03-12

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 4 marca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy ona przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wejdzie w życie 19 marca 2019 roku.

Rada Miasta Chełm uchwaliła MPZP w zakresie linii

2019-02-13

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr IV/34/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV. Wskazany plan wejdzie w życie 14 lutego 2019 roku. 

MPZP w Gminie Cyców uchwalony w zakresie linii

2019-01-23

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 3 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr II/16/18 z dn. 3 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wszedł w życie 18 stycznia 2019 roku.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan zaawansowania prac formalnoprawnych

2018-11-22

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace związane z pozyskiwaniem nieruchomości dla celów realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Na aktualnym etapie projektu uzyskano już ponad 70 procent wymaganych zgód, a w nadchodzących tygodniach przedstawiciele Wykonawcy będą odbywali spotkania z kolejnymi właścicielami nieruchomości położonych w tzw. pasie technologicznym inwestycji w celu zawarcia odpowiednich umów. 

MPZP w Gminie Łęczna uchwalony w zakresie linii

2018-10-23

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 16 października br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego została opublikowana Uchwała nr XLIX/271/2018 z dn. 12 września br. Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna - etap I, dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazany plan wchodzi w życie od 31 października 2018 roku.

Postępy prac planistycznych

2018-09-26

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace planistyczne związane z realizowanym zadaniem przebiegają zgodnie z przyjętymi przez Wykonawcę harmonogramami. Przedmiotowa inwestycja została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego większości gmin położonych na trasie linii, a Generalny Wykonawca aktualnie finalizuje proces uzgadniania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniających linię 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. 

O kolejnych krokach czynionych w związku z realizacją tego zadania będziemy informowali na bieżąco, dlatego zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji. 

SUiKZP Gminy Wierzbica uchwalone w zakresie linii 

2018-08-29

Szanowni Państwo!

28 sierpnia 2018 roku Rada Gminy Wierzbica uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa.

Gmina Wólka uchwaliła MPZP dla linii

2018-07-25

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować, że uchwałą nr XL VI.283.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Rada Gminy Wólka uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa. Wskazana zmiana obowiązuje w granicach administracyjnych gminy.

SUiKZP Gminy Chełm uchwalone w zakresie linii

2018-06-26

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 16 maja 2018 roku Rada Gminy Chełm uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 2x400 kV Chełm – Lublin Systemowa.