Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Kto jest kim w inwestycji

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Główny Wykonawca

Sinohydro

SinohydroSinohydro powstało w Chinach w latach 50-tych XX w. jako spółka skarbu państwa specjalizująca się w robotach hydrotechnicznych. Obecnie jest ogólnoświatowym wykonawcą oferującym wysokiej jakości kompleksowe usługi związane z konsultingiem inwestycyjnym, finansowaniem, projektowaniem, produkcją, inżynierią, nabywaniem, montażem, wdrażaniem i realizowaniem inwestycji energetycznych, związanych z ochroną zasobów wodnych, infrastruktury transportowej i robót budowlanych w sektorze budownictwa prywatnego i obiektów użyteczności publicznej, które przekładają się na miejscowy rozwój gospodarczy.

SINOHYDRO posiada silną kulturę korporacyjną opartą na harmonii, spójności i zaufaniu, wyróżniającą się przywiązaniem do globalnych wartości ładu korporacyjnego, jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Realizowane inwestycje wspierają lokalny rozwój gospodarczy i służą poprawie jakości życia.

www.sinohydro.com